Samaikya Telugu Vedika

తెలుగు సాంస్కృతిక సంఘం, స్టుట్గార్ట్ ప్రాంతం

Chicken 65

Chicken 65

8.50

Veg Samosa

Veg Samosa

4.50

Plate Samosa


Mirchi Bajji

Mirchi Bajji

4.50

Plate Mirchi Bajji


Mutton Roll

Mutton Roll

1.50

Masala Vada

Masala Vada

1.00

Samosa

Samosa

1.00

Enable Notifications from STV e.V IT Team ! OK No thanks
Samaikya Telugu Vedika

FREE
VIEW